Laurens Boersma

Ga hier naar zijn schilderijen

Het bezielde landschap

Galerie Beeldkracht exposeert permanent landschappen en stillevens van kunstschilder Laurens Boersma (Oosterwierum, Friesland, 1957), die in 1997 cum laude afstudeerde aan Academie Minerva te Groningen. Ruim twintig jaar is Boersma intussen als professioneel kunstenaar actief. Binnen het medium schilderkunst heeft hij zich sindsdien in snel tempo ontwikkeld. Vaardigheid, het maken van de benodigde vlieguren en intense bezieling hebben ertoe geleid dat zijn werk overtuigingskracht heeft gekregen. Het is persoonlijk en volwassen.

Portret Laurens Boersma, 2013Omstreeks 2005 schilderde Boersma het noordelijke landschap in wat je een impressionistische stijl zou kunnen noemen. Net als de impressionisten Claude Monet, Camille Pissarro, de kunstenaars van de School van Barbizon en van de Haagsche School, schilderde hij bij voorkeur op locatie, ‘en plein air’. Net als deze grote voorgangers was Boersma gebiologeerd door de sfeer van het landschap onder invloed van het licht. Weergave van het licht en de breking daarvan in heldere kleuren, bijvoorbeeld zichtbaar in de reflectie op het wateroppervlak fascineerde hem. Regen, koude en gure wind, niets kon de kunstenaar weerhouden. Het is het landschap, meestal in Noord-Nederland, maar ook in Frankrijk, waar hij zich vanaf dat moment serieus in zal vastbijten…

Laurens Boersma – Voorbij de Amelander Bocht, olieverf op paneel, 26 x 56 cm, privé collectie

Nieuwe ontwikkelingen

Omstreeks 2010 veranderde Boersma zijn aanpak. Naast het landschap kreeg vanaf dat moment ook het stilleven regelmatig zijn aandacht. Belangrijker was echter dat hij de wijze waarop hij het landschap benaderde veranderde. Hij schilderde niet langer uitsluitend op locatie. Buiten bleef hij wel als vanouds naar bruikbare motieven zoeken. Ook bleef hij op landschappelijke locaties van verschillend karakter de sfeer proeven, terwijl hij er foto’s, schetsen en aquarellen maakte. Hij ging zijn schilderijen echter in de geconcentreerde rust van zijn atelier creëren. Een van de gevolgen was dat zijn schilderijen abstracter werden. Ze bevatten minder anekdotes, minder expliciete details en verwijzingen naar de plek, waar hij zijn inspiratie vandaan had gehaald. Zijn doeken werden gemiddeld ook groter van formaat, het proces van het abstraheren leidde tot werken met een monumentaal karakter.

Laurens Boersma Waterland 1

Laurens Boersma – Waterland 1, olieverf op linnen, 100 x 140 cm, nr. 8760

Zie voor die laatst geschetste ontwikkeling het schilderij ‘Waterland I’. De Waterland serie die de kunstenaar daarmee in 2013 startte bestaat uit tientallen olieverfschilderijen, foto’s, aquarellen en tekeningen. De landerijen in de Veenkoloniën in Noord Nederland staan model voor dit werk. Sporen die zware landbouwmachines achterlaten vullen zich met water. In dit water worden de wolken gespiegeld en het licht gereflecteerd. Boersma vindt inspiratie in deze spiegelingen en lichtreflecties onder diverse weersomstandigheden. Water en land komen in deze poeltjes samen en gaan een verbinding aan, die betoverend werkt op de kunstenaar.

Romantische interpretatie, expressionistische toets

Gaandeweg is Boersma steeds persoonlijker idealiseringen van het landschap gaan maken, weliswaar ooit ontsproten aan de waarneming, maar vervolgens aangepast door zijn fantasie. Hij is bovendien nadrukkelijker gaan experimenteren met de wetmatigheden en schilderkunstige mogelijkheden van elk beeld. De verfhuid van het doek op microniveau krijgt steeds meer zijn aandacht. In het werk van Boersma zijn invloeden van de romantiek, het expressionisme en het abstract expressionisme te vinden. In het bijzonder van enkele kunstenaars die hij bijzonder waardeert zoals Edvard Munch. Zie daarvoor bijvoorbeeld het schilderij ‘Remember Ekely’ in de galerie onder deze tekst. Ook de Russische schilders Isaac levitan en Ivan Shiskin heeft hij hoog zitten en tot slot de Amerikaanse abstract expressionist Mark Rothko. Je zou kunnen zeggen dat hij het waargenomen en ervaren landschap idealiseert, terwijl de unieke wereld van elk schilderij de richtlijn vormt voor zijn handelingen. Niet langer bepaalt het oorspronkelijke uitgangspunt van wat buiten is waargenomen de uiteindelijke vorm, maar ‘wat het schilderij nodig heeft ter voltooiing… en om een ziel te krijgen’, aldus Boersma. Schilderen is voor Boersma een zich herhalende mix van visuele contemplatie, voorstudie en spontane actie.

Laurens Boersma AutoBiografie

Laurens Boersma – Autobiografie, olieverf op 30 paneeltjes (2011)

Laurens Boersma en Galerie Beeldkracht

Vanaf 1998 exposeert Boersma zijn schilderijen van landschappen met regelmaat, in Noord-Nederland, maar ook aan de andere kant van Nederland, zoals bij Galerie T in Middelburg, 2011. De belangstelling voor zijn werk blijft toenemen, sinds enkele jaren ook in het buitenland. In 2013 exposeerde Boersma solo bij Galerie Lindern te Lindern, Niedersachsen, Duitsland. In 2014 exposeerde hij in de Juozas Art Gallery te Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Daarna volgde opnieuw een  expositie in Duitsland.

De kunstenaar werkt nauw samen met Galerie Beeldkracht. Sinds 2006 wordt zijn werk op permanente basis bij Galerie Beeldkracht tentoongesteld en is hij vaste deelnemer aan de groepsexposities van de galerie. In 2014 hield Galerie Beeldkracht een eerste solotentoonstelling van zijn werk. Een tweede volgt met zekerheid, deze webpagina blikt daar alvast op vooruit.

Sander Kletter, kunsthistoricus/galeriehouder, maart 2017
Schilderijen Laurens Boersma bij Galerie Beeldkracht:

Prijs kunstwerk opvragen

Terug naar boven