Laurens Boersma

Ga hier naar zijn schilderijen

Sinds 2006 exposeert Galerie Beeldkracht permanent het werk van kunstschilder Laurens Boersma (Oosterwierum, Friesland, 1957), die in 1997 cum laude afstudeerde aan Academie Minerva in Groningen. Vijfentwintig jaar is Boersma intussen actief als kunstenaar, waarin hij zich voor alles heeft toegelegd op de schilderkunst. Onverschrokken doorzettingsvermogen in combinatie met echte liefde voor zijn vak hebben uiteindelijk geresulteerd in meesterwerken vol overtuigingskracht.

Boersma aan het werk in zijn atelier in Normandië (foto april, 2021)

Impressionisme

In de vijfentwintig jaar dat Boersma schildert heeft zijn werk vele ontwikkelingen doorgemaakt. Hij schilderde aanvankelijk in een impressionistische stijl. Net als de impressionisten, de kunstenaars van de School van Barbizon en van de Haagsche School, schilderde hij bij voorkeur op locatie, ‘en plein-air’. Boersma was net als zijn grote voorganger Monet gebiologeerd door de sfeer van het landschap onder invloed van het licht. Regen, koude en gure wind, niets kon de kunstenaar van het schilderen weerhouden. Hij schilderde in Noord-Nederland en zo nu en dan ook in Frankrijk.
Ongeveer tien jaar geleden veranderde Boersma zijn aanpak. Hij schilderde niet langer uitsluitend op locatie. Buiten bleef hij wel naar bruikbare motieven zoeken. Op landschappelijke locaties van verschillend karakter bleef hij de sfeer proeven, terwijl hij er foto’s, schetsen en aquarellen maakte. Hij ging zijn schilderijen echter in de geconcentreerde rust van zijn atelier creëren. Zijn schilderijen werden er abstracter door. Ze bevatten minder anekdotes, minder expliciete details, die verwijzen naar een plek. Het had ook als gevolg dat zijn doeken groter werden. Het proces van het abstraheren leidde tot werken van een monumentaal karakter.

Laurens Boersma Waterland 1

Laurens Boersma – Waterland 1, olieverf op linnen, 100 x 140 cm, nr. 8760

Waterland

Het werk van Boersma wordt eigen met de Waterland serie, die hij startte in 2013. Het bestaat uit olieverfschilderijen, foto’s, aquarellen en tekeningen. Landerijen in de Veenkoloniën vormen de inspiratie voor deze werken. Sporen die zware landbouwmachines achterlaten vullen zich met water. In dit water worden de wolken weerspiegeld en het licht gereflecteerd. Water en land komen in de gevormde poeltjes samen en gaan een verbinding aan. De kunstenaar raakte ervan in de ban.

Laurens Boersma, Opkomende maan, olieverf op doek, 70 x 90 cm, nr. 12639

 

Meester over de materie

Vanaf de Waterland serie maakt Boersma steeds eigenzinniger idealiseringen van het landschap. In aanvang blijven ze nog wel ontsproten aan de waarneming, maar ze worden zonder pardon aangepast tijdens het schilderproces, de kunstenaar laat zich leiden door wat er op zijn doek gebeurt. Boersma krijgt oog voor de wetmatigheden en schilderkunstige mogelijkheden van ieder afzonderlijk beeld. Stilistisch gezien zou je het uiteenlopende werk van Boersma eclectisch noemen. Tal van invloeden uit de kunstgeschiedenis zijn terug te herkennen in zijn oeuvre van de laatste jaren. Sommige schilderijen verraden de invloed van de romantiek, andere van het magisch realisme, het expressionisme en het abstract expressionisme. Kunstliefhebbers zullen sporen in zijn werk zien van Isaac Levitan, Piet Mondriaan, Edvard Munch en Mark Rothko. Samengevat kun je zeggen dat Boersma het waargenomen en ervaren landschap naar believen idealiseert en vervormt. Hij doet dat echter niet volgens een maniertje of zich herhalend recept. De uiteindelijke vorm van een schilderij wordt bepaald door ‘wat het schilderij nodig heeft ter voltooiing… en door wat het nodig heeft om het een eigen ziel te geven’ zegt Boersma. Opmerkelijk is dat de kunstenaar in elk schilderij tot een bevredigende harmonie weet te komen, hoezeer zijn schilderijen onderling ook van elkaar kunnen verschillen. Volgens het jargon van de grote Karel Appel zou je kunnen zeggen dat Boersma de laatste jaren overtuigend meester over de materie is geworden.

Laurens Boersma, schetsend in de vrije natuur van Normandië, waar hij sinds april 2020 woont.

Hollande Au revoir

Vanaf 1998 exposeert Boersma zijn schilderijen van landschappen met regelmaat, in Noord-Nederland, soms aan de andere kant van Nederland, zoals in Middelburg in 2011. Er is intussen genoeg belangstelling voor zijn werk, ook in het buitenland. Dat kwam in 2013 aan het rollen met een solo-expositie bij Galerie Lindern in Niedersachsen. Een jaar later exposeerde hij in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. En er volgde meer.

De kunstenaar werkt nauw samen met Galerie Beeldkracht. Sinds 2006 is hij vaste deelnemer aan de permanente groepsexpositie van de galerie. In 2014 en 2017 waren bij Galerie Beeldkracht al eerder solotentoonstellingen van zijn werk te zien. Nu in 2021 valt er opnieuw een solotentoonstelling van Boersma te bewonderen. Samen met de kunstenaar heeft de galerie een selectie gemaakt van zijn werk uit de laatste vijf jaar. Je mag het zijn afscheidstentoonstelling van Nederland noemen, want de kunstenaar woont en werkt sinds april 2020 in Frankrijk, waar hij een authentieke 18e-eeuwse Normandische boerderij met veel grond heeft gekocht. Gestaag is de kunstenaar deze aan het omvormen tot een eigen kunstparadijs. We zien je graag op zijn expositie, die op afspraak kan worden bezocht op de dagen donderdag, vrijdag of zaterdag tussen 10 en 18 uur.

Sander Kletter, kunsthistoricus/galeriehouder, april 2021

Schilderijen Laurens Boersma bij Galerie Beeldkracht:

Prijs kunstwerk opvragen

Terug naar boven