Kunst op zicht

Wanneer is ‘kunst op zicht’ eigenlijk een prettige en nuttige optie? We schetsen een situatie als voorbeeld van wat zo nu en dan gebeurt. Iemand staat in de galerie oog in oog met een kunstwerk, dat volledig zijn of haar hart lijkt te hebben gestolen. Toch lukt het de geïnteresseerde net niet op dat moment om de ‘koopknoop’ door te hakken…

Voor dergelijke gevallen biedt Galerie Beeldkracht in Scheemda een charmante oplossing. Voor een nader af te spreken korte periode kan deze persoon het kunstwerk eerst thuis op proef hebben. Deze geheel vrijblijvende optie van kunst op zicht, waar ook geen kosten aan verbonden zijn, noemen we de ‘Beeldkracht Kunst op zicht regeling’. Het komt er eenvoudig op neer dat de galerie iemand wat extra bedenktijd gunt bij het beantwoorden van de vraag of hij of zij een kunstwerk daadwerkelijk wil aanschaffen. In de huiselijke omgeving kan men zo even aan het kunstwerk wennen. Het kan bekeken worden op de plek waar het na de eventuele aankoop bedoeld is. Zo kan op gemakkelijke wijze worden bepaald of het werk inderdaad zo mooi is, dat het inderdaad een nieuw plekje heeft gevonden!

Voorwaarden kunst op zicht

Om ook van deze optie gebruik te kunnen maken, dien je jezelf te legitimeren. Bovendien teken je uiteraard een verklaring, waarin je voor de volle honderd procent verantwoordelijkheid voor het kunstwerk aanvaardt. Deze verantwoordelijkheid voor het schilderij of beeldhouwwerk betreft de gehele periode dat je het kunstwerk in huis hebt.

De op deze pagina beschreven publieksvriendelijke service van de Kunst op zicht Regeling van Galerie Beeldkracht is echter niet zonder meer vanzelfsprekend. Het is alleen onder voorbehoud mogelijk. In principe biedt de galerie deze mogelijkheid wel voor alle kunstwerken in de kunstcollectie van Galerie Beeldkracht. De galerie behoudt zich echter te allen tijde het recht voor deze service te weigeren, zonder opgave van redenen.

Terug naar boven