‘Beeldkracht’

Beeldkracht – Hoezo?

Ad Arma bij Galerie Beeldkracht met 'Joe McPhee Nation Time'

Ad Arma – Joe McPhee, Nation Time, ets (unicum), 69 x 120 cm, nr. 6455

Wat betekent het woord beeldkracht? In 1994 bedacht galeriehouder Sander Kletter het begrip beeldkracht voor zijn nog op te richten galerie. Hij wilde in de galerienaam zijn ambitie laten doorklinken. Het was zijn bedoeling kunst van meer dan gemiddelde, liefst hoge, kwaliteit te presenteren. Daarom kwam hij tot dit nieuwe woord. Het vormde de basis van de naam ‘Galerie Beeldkracht’ en het beleid van de galerie.

‘Beeld’ staat hierin voor elk denkbare verbeeldingsvorm binnen de beeldende kunst. Dit kan zijn: schilderkunst, beeldhouwkunst, grafiek (etskunst, lithografie en zeefdrukkunst), keramiek, mixed media, nieuwe media en fotografie. Met ‘kracht’ wordt aangegeven dat een dergelijk beeld kracht bezit. Met andere woorden ‘dat het sterk is’, dus niet zomaar een kunstwerk, maar kunst van kwaliteit. Intussen hebben een groot aantal bedrijven in Nederland zijn nieuwe woord beeldkracht in hun bedrijfsnaam opgenomen. Daar is Kletter best trots op.

Maar wat is dan kunst van kwaliteit?

Dat is een moeilijke vraag, waar kunstenaars, kunsthistorici en kunstliefhebbers al eeuwenlang over discussiëren. Galeriehouder/kunsthistoricus Sander Kletter gaat er in ieder geval van uit, dat de kwaliteit van een kunstwerk kan blijken uit verschillende facetten. Deze aspecten hangen samen met het kunstwerk of designobject en zijn maker. Bovendien gaat hij ervan uit, dat hoge kwaliteit niet voorbehouden is aan slechts één enkele stijl, thema of genre. Dit verklaart meteen het uniek brede aanbod van Galerie Beeldkracht.

Boris Shapiro - Silent Angel

Boris Shapiro – Silent Angel, olieverf op doek, 60 x 75 cm, nr. 8343

Welke facetten zijn bijvoorbeeld van belang?

Een punt kan de gedrevenheid van de kunstenaar zijn. Deze bezieling komt tot uiting in de intensiteit en overtuigingskracht van een kunstwerk. Het is anders gezegd de liefde waarmee een kunstwerk wordt gemaakt. Deze straal als het ware van het kunstwerk af. Daarnaast is de oorspronkelijkheid van de kunstenaar belangrijk. Al moet hier opgemerkt worden dat dit in de eenentwintigste eeuw wel een erg moeilijk te realiseren factor blijkt te zijn. Men zegt wel: ‘alles is al gedaan’, maar bestudering van de kunstgeschiedenis toont aan dat dit in het verleden nooit helemaal waar bleek te zijn. Hoe dan ook, de gedroomde totale vernieuwing is niet voor veel kunstenaars en vormgevers weggelegd. Maar toch weten sommige kunstenaars en vormgevers zich via een eigen stijl, of een eigenzinnige toepassing van technieken te onderscheiden. Natuurlijk is er ook nog de kwaliteit van het ambachtelijk vakmanschap, dat meegewogen kan worden in een kwaliteitsoordeel. En er kan naar nog veel meer facetten gekeken worden: de oorspronkelijkheid van de inhoud van een kunstwerk of het achterliggende concept. En niet te vergeten het poëtische, confronterende of experimentele karakter van een kunstwerk.

Tot slot

Feit is dat het bestuderen van de kunstgeschiedenis leert dat topkunst van grote kunstenaars, van bijvoorbeeld Rembrandt tot Picasso en van Warhol tot Christo, zich onderscheidt van de middelmatiger kunst, doordat het hoog scoort op vele of vrijwel alle van de eerder genoemde kwaliteitskenmerken. Galerie Beeldkracht heeft het streven kunst en design van een goed kwaliteitsniveau te presenteren. Om dit te bereiken en te handhaven balloteert de galerie daarom streng met welke kunstenaars en vormgevers zij samenwerkt. Zie hiervoor de kunstcollectie van Galerie Beeldkracht en de lijst van kunstenaars in het alfabetisch overzicht.

Terug naar boven