Cursus kunstgeschiedenis

Cursus kunstgeschiedenis bij Galerie Beeldkracht

Voordat Sander zijn Powerpoint lezing begint, het licht is nog aan…

Acht lezingen van anderhalf uur

Jaarlijks in de maanden september tot en met november verzorgt kunsthistoricus, galeriehouder, beeldend kunstenaar en tekstschrijver Sander Kletter een cursus kunstgeschiedenis. Deze cursus bestaat uit acht lezingen van anderhalf uur en een koffiepauze van een half uur om bij te komen.

Programma Cursus kunstgeschiedenis

Kunstkenner, kunstliefhebber en kunstverzamelaar Kletter is een geboren verteller, die in zijn gedreven betoog kan putten uit dertig jaar ervaring met kunst en kunstenaars in de (inter)nationale kunstwereld. Deze kennis en ervaring zit ook verweven in zijn cursus kunstgeschiedenis. Inhoudelijk is de cursus bewust elk jaar anders. Kletter geeft hierin onder meer uitleg over de bedoeling van kunstenaars achter beroemde kunstwerken. Tevens gaat hij in op de interpretatie door anderen, die naar deze kunstwerken hebben gekeken. Dit zijn bijvoorbeeld kunstcritici, kunsthistorici, schrijvers, verzamelaars of andere kunstenaars, veelal tijdgenoten. Hij geeft uitleg over de toegepaste technieken en gaat uitgebreid in op het begrip stijl. Daarnaast brengt hij zaken als de geschiedenis, de heersende filosofie en de cultuur waarin kunstwerken tot stand komen aan bod. En natuurlijk vertelt hij sappige biografische anekdotes over de kunstenaars die hij de revue laat passeren. Maar het belangrijkste blijven natuurlijk de kunstwerken zelf, dat vormt elk jaar weer de speerpunt van zijn cursus kunstgeschiedenis. Hij besteedt bijzonder veel tijd aan het selecteren van de kunstwerken, die hij aan zijn toehoorders laat zien. En hij laat in hoge frequentie heel veel zien. Gelukkig wordt er elke week gedurende de lezingencyclus op tijd een pauze ingelast. Dan is er even tijd voor een bakje koffie…

Elk jaar weer is er veel belangstelling voor deze enerverende kunstrollercoaster van Sander Kletter!

Terugblik op de programmering van de Cursus Kunstgeschiedenis, 2013-2016:

Het programma van de cursus kunstgeschiedenis van 2017 is nog niet beschikbaar.
Het zal te zijner tijd op deze pagina bekend worden gemaakt.

Terug naar boven