Expressionistisch

Prijs kunstwerk opvragen

Expressionisme in de beeldende kunst

Het expressionisme (van het Latijnse woord ‘expressio’, uitdrukking) is een stroming in de Europese kunst en de literatuur van de 20e eeuw. Kunsthistorisch gezien was deze stroming bijzonder vernieuwend in de periode van 1905 tot 1910. De stijl werd echter door vele kunstenaars toegepast tot 1940. De betrokken Kunstenaars trachten hun gevoelens en ervaringen in hun kunstwerken de ruimte te geven. Dit deden ze veelal door vervorming van de werkelijkheid. Ook koppelden ze de kleuren in hun schilderijen niet langer als vanzelfsprekend aan die van de zichtbare wereld. Oranje bomen, een blauwe koe of een gele rivier. Het werd opeens allemaal mogelijk. Dat wat de kunstenaar ervoer naar aanleiding van een onderwerp moest immers voorop staan.

In expressionistische kunstuitingen is de link met de zichtbare werkelijkheid vaak flinterdun. Nieuwe vormen, die tijdens het schilderen spontaan ontstaan, krijgen een grote kans. Ze mogen een eigen leven leiden in het expressionistische schilderij. Voor de expressionisten van het eerste uur kwam het er op neer dat er maar één wet gold. Dat was dat er geen wetten zijn. Beeldwetten konden wat de vernieuwers betreft ook niet vanuit de kunsttraditie of vanwege academische principes aan een kunstenaar opgelegd worden. Het Franse fauvisme van omstreeks 1905, waarvan Henri Matisse een voorman was, is een vroeg voorbeeld van deze brutale expressionistische tendens in de schilderkunst. Kort na deze Franse variant van het expressionisme volgde het Duitse expressionisme van Die Brücke en Der Blaue Reiter. Van die kunstenaarsgroepen waren kunstenaars als Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Emil Nolde, Wassily Kandinsky en Franz Marc belangrijke vertegenwoordigers.

De term expressionisme na de eerste vernieuwers

Later is expressionisme een verzamelnaam geworden voor met name alle vormen van schilderkunst die aan de criteria van artistieke vrijheid en vervorming voldeden. Onafhankelijk van de hiervoor genoemde baanbrekende kunststromingen. Expressionisme als stijl is vooral bekend in de schilderkunst, maar komt ook in de muziek, literatuur, architectuur, toneel en in de film als stijlprincipe voor. Het abstract expressionisme, dat in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw opgang kwam in de Verenigde Staten, wordt ook gerekend tot het expressionisme.

In de collectie van Galerie Beeldkracht vertegenwoordigen onder andere de IJslandse kunstenaar Arnor Bieltvedt en de Nederlander Koos Smit de expressionistische tendens. Ook het werk van Johanna Walters en Sjer Jacobs wordt er door gekenmerkt.

Terug naar boven