Jan van ’t Hoff

Prijs kunstwerk opvragen

Jan van ’t Hoff (Oosterland, 1959) is opgeleid aan de Tilburgse Academie voor Beeldende Vorming en aan de Christelijke Academie voor Beeldend Kunstonderwijs te Kampen, waaraan hij afstudeerde in 1983.

Jan van ’t Hoff en Adriaen Coorte

Op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen, dat de kunstenaar schildert in de traditie van de Hollandse meesters. Zijn stijl is realistisch en zijn onderwerp – het natuurstilleven – traditioneel. Hij is dan ook gecharmeerd van het werk van Adriaen Coorte, eveneens een Zeeuwse kunstschilder, uit de zeventiende eeuw. De combinatie van intimiteit en monumentaliteit in diens stillevens boeit Van ’t Hoff. Het ontroert hem dat ondanks de eeuwen, die er tussen zijn eigen werk en dat van Coorte zijn voorbij gegaan, ze kennelijk allebei geraakt kunnen worden door de schoonheid van een vrucht in het zonlicht.
Er zijn echter ook eigentijdse tendensen te bespeuren in de stillevens en werkmethode van Jan van ’t Hoff. Zo kiest de kunstenaar ervoor om het motief in close-up weer te geven. Hij doet dat bovendien op onverwacht groot formaat. In die zin past zijn werk niet in de traditie van de fijnschilderkunst. Maar ondanks de grote vormen, die voortvloeien uit de combinatie van close-up en groot formaat, streeft hij ernaar ‘een nabijheid en intimiteit te bereiken’, welke hij waardeert in het werk van Coorte. Kwaliteiten, die hij overigens ook in het beroemde schilderij van het ‘Puttertje’ van Carel Fabritius meent te zien.

Jan van ’t Hoff en de fotografie

De keuze voor de close-up ontleent Jan van ’t Hoff wellicht aan de fotografie. Zijn liefde voor het verfijnde detail deelt hij met realisten van alle tijden, in het bijzonder met fijnschilders. De fotografie speelt een concrete rol bij de totstandkoming van zijn schilderijen. Op de computer manipuleert hij foto’s, die hij neemt van door hem zelf gecomponeerde stillevens. Deze gemanipuleerde foto’s vormen de basis van elk te maken schilderij. Tijdens het schilderen past de kunstenaar de computerbeelden echter naar believen aan. Dit doet hij met het doel om tot een zo sterk mogelijk beeld te komen, met beeldende oplossingen die hem het best bevallen. Al zijn realistische natuurstillevens bezitten tevens een vorm van abstractie. Dit komt omdat hij het hoofdmotief bewust plaatst in een leeg gelaten ongedefinieerde omgeving.

Inspiratie in de goddelijke schepping

Jan van ’t Hoff wordt geïnspireerd door de eindeloze visuele rijkdom van de ons omringende werkelijkheid. In zijn visie moet deze gezien worden als een manifestatie van het goddelijke. Met een nooit aflatende verwondering bestudeert hij de vormen, kleuren en structuren van zaden, vruchten, bladeren en bloemen. Maar vóór alles, is de kunstenaar – al van kinds af aan – gefascineerd door de werking van het licht. Hij ziet dit als het belangrijkste middel dat een kunstschilder in staat stelt om op een tweedimensionaal vlak de illusie op te roepen van de driedimensionale ruimte. Met betrekking tot het licht en toepassing van ‘clair-obscur’, dit is een extreem lichtdonker contrast, vindt de kunstenaar inspiratie bij grote meesters uit het verleden. Hij waardeert speciaal Frans Hals, Caravaggio, Rembrandt en Gerard Ter Borch, maar ziet dit ook terug in het werk van een modern kunstenaar als Lucian Freud.

Van ’t Hoff zijn werk is geëxposeerd op grote Nederlandse kunstbeurzen als Art Fair ‘s-Hertogenbosch, de Holland Art Fair te Den Haag, Kunst & Antieksalon Primavera te Rotterdam en de Realisme beurs te Amsterdam. Met zijn natuurstillevens – waarin hij een geraffineerd spel weet te spelen met licht, donker en schaduw, vormen, restvormen en details van vruchten, bladeren en bloemen, brengt Van ’t Hoff een devoot eerbetoon aan de schoonheid van de schepping. Die schepping ervaart hij als een harmonieus geheel dat hem heeft betoverd, waarin alles groot en klein, licht en donker zijn plek heeft. Zijn intentie is steeds weer om zijn verwondering daarover met het publiek te delen. Schilderijen van stillevens van Jan van ’t Hoff zijn permanent bij Galerie Beeldkracht te zien en te koop.

Sander Kletter, kunsthistoricus / galeriehouder, april 2017

Voor schilderijen van stillevens van andere kunstenaars in de collectie van Galerie Beeldkracht ga je naar het overzicht van stillevens.

Terug naar boven