Ga naar Galerie Beeldkracht, Groningen
Enter here the English Gallery page
Klicken Sie hier für die deutsche Galerie Seite
Start Galerie Beeldkracht

Galerie Beeldkracht is een kunstgalerie voor hedendaagse kunst en sinds 1996 gevestigd in de provincie Groningen.

Ga naar de faxcebookpagina van Galerie Beeldkracht voor het laatste nieuws
TERUG HOME-NL GALERIE KUNSTENAARS AGENDA SERVICE CONTACT DASHBOARD LINKS

Begin hier Top pagina Terug Hoofdmenu Volgende
Sjer Jacobs Olieverfschilderijen, sculpturen van brons, glas en keramiek van kunstenaar Sjer Jacobs
Oils on canvas, sculptures in bronze, glass and ceramics by the Dutch artist Sjer Jacobs
Bronssculpturen, schilderijen en keramiek van Sjer Jacobs - Artworks by Sjer Jacobs
!!! Scroll naar beneden voor meer kunstwerken van Sjer Jacobs - Scroll downwards to see more works of Art !!!
                   

Proost in tuin, olieverf op linnen, formaat 100 x 100 cm, kab.nr. 10056
     
   
 
3 Stellen, olieverf op linnen, formaat 80 x 150 cm, kab.nr. 10051
    
  
                   

Omarming aan tafel, olieverf op linnen, formaat 100 x 100 cm, kab.nr. 10057
     
   
                   

2 Danseresjes, olieverf op linnen, formaat 90 x 90 cm, kab.nr. 10053
     
   
                   

Man en vrouw aan tafel, olieverf op linnen, formaat 150 x 60 cm, kab.nr. 10055
     
   

Man en vrouw, olieverf op linnen, formaat 50 x 50 cm, kab.nr. 10054
     
   

Man en vrouw, olieverf op linnen, formaat 100 x 40 cm, kab.nr. 10052
     
   
 
2 Kinderen, brons, kab.nr. 10058

          
 
 

               

 
Man en vrouw, brons, kab.nr. 10059
     
   

 
Schouder aan schouder, brons, kab.nr. 10060
     
   
 
Paar, keramiek, kab.nr. 10065
     
   
                      
 
Koks, keramiek, kab.nr. 10062
     
   
 
Zittend paar in stoel, keramiek, kab.nr. 10063
    
  
 
Schouder aan schouder, keramiek, kab.nr. 10066
  
     

Koppeltje, keramiek, kab.nr. 10067
 
Danseres, hout, kab.nr. 10061
    
  
 
Omarming, olieverf op linnen, formaat 100 x 100 cm

Verkocht/Sold
  
  
 
4 Figuren, olieverf op linnen, formaat 80 x 200 cm, kab.nr. 5685
      
 

Sjer Jacobs, portret van een topkunstenaar

- De mens achter de kunstenaar -


Integer, zelfbewust, hard werkend, open, helder formulerend, een no-nonsense type. Zo zou je Sjer Jacobs kunnen typeren. Maar is dat het hele verhaal?

Om dubbel te kunnen genieten van een schilderij of een beeld dat we zien of dat we hebben aangeschaft, willen we graag zoveel mogelijk weten over de 'mens' achter de kunstenaar. Waarom is hij in de kunst terecht gekomen? Welke opleiding volgde hij? Hoe en waar werkt hij? Hoe heeft hij zich ontwikkeld? Is zijn ontwikkeling als kunstenaar afgerond of ontwikkelt hij zich steeds verder, en ga zo maar door. Een verhaal schrijven over de manier van werken van Sjer Jacobs is niet al te moeilijk. Vlot formulerend geeft Sjer Jacobs uitleg als het over zijn werk gaat. Gaat het over zijn leven als beeldend kunstenaar, dan wordt hij al minder royaal met zijn mededelingen. Die terughoudendheid wordt nog groter als het over zijn persoonlijke leven gaat. En wie kan hem daarin ongelijk geven? De uitdaging om Sjer en zijn werk te doorgronden wordt er slechts groter door. Wie is Sjer Jacobs, de kunstenaar achter de beelden? Of zoals Sjer zelf zegt: 'De kunstenaar tussen de beelden'. 

Sjer Jacobs (1963) wilde, vanaf het moment dat hij een potlood kon vasthouden, zoals hij zelf zegt 'in de kunst'. Alhoewel kunst voor die tijd een groot woord was, omdat deze kunstenaar in de dop toen nog nauwelijks wist dat er zoiets als kunst bestond. Als trouw bezoeker van de Vrije Academie tekende hij ijverig stillevens en portretten. 'Ik kan er ook niets aan doen dat de portretten al gauw complete mensen werden', merkt Sjer bijna op verontschuldigende toon op. Na zijn middelbare schoolopleiding studeerde Sjer aan de Docentenopleiding Tekenen en Handvaardigheid en behaalde een volledige bevoegdheid. Omdat het vrije kunstenaarsbestaan hem echter meer trok dan het docentschap, vervolgde hij zijn studie aan de Stadsacademie van Maastricht. 

Als student was Sjer Jacobs een kunstenaar, die zich wel bij de academiewereld betrokken voelde, maar tegelijk zijn eigen weg uitstippelde. Door deze onafhankelijke artistieke opstelling hield hij zich in feite buiten de dikwijls zo vrijblijvende discussies die de kunstwereld zo eigen is om vervolgens zijn mening vanuit een natuurlijke terughoudendheid en op enige afstand te toetsen aan die van anderen. Hoewel hij zich nooit opzettelijk wilde onderscheiden van de bestaande stromingen in de hedendaagse kunst, heeft hij in de loop der jaren ongetwijfeld een geheel eigen plaats veroverd in de wereld van de kunst, zonder kunstgrepen of oneigenlijk gedrag. Wie het onmogelijke wil, moet proberen Sjer Jacobs bij een van de heersende kunststromingen in te delen. Wil men zijn werk toch in een kader plaatsen dan zou je zijn werk als expressief-figuratief kunnen karakteriseren, waarbij al direct een kanttekening gemaakt moet worden. Zijn beelden en schilderijen zijn figuratief, maar niet realistisch. Het werk is expressief, maar op zo'n eigen wijze dat een werk van Sjer in ťťn oogopslag uit duizenden te herkennen valt. 

Sjer ontleent zijn thema's aan zijn directe omgeving. Mensen vormen daarbij zijn belangrijkste inspiratiebron. De mens, enerzijds in al zijn verscheidenheid, anderzijds in een geheel eigen stijl. In de meest strikte zin van het woord is deze markante kunstenaar een mannetjesmaker. Zo eenvoudig wil hij het zelf ook noemen. Hij beeldt mensen uit het dagelijkse leven uit, hoe mensen kijken, hoe ze zich gedragen. Hun houding, oogopslag, kleding, alles is van belang. Sjer observeert, combineert, legt ongecompliceerd en met een zekere abstrahering zeer suggestief de mensen vast. 'Ik geef mijn eigen werkelijkheid weer. Meestal is het niet in herkenbare persoon. Het is een samenvloeien van meer personen. Het gaat niet om de perfecte gelijkenis, maar om de spiegel die ik mezelf en de ander wil voorhouden. De kijkers hebben daarbij geen passieve rol. Ze moeten naast mijn beelden hun eigen beelden oproepen. Zij moeten niet alleen naar mijn beelden kijken, maar er als het ware een dialoog mee aangaan en zo een nieuwe werkelijkheid scheppen', meent Sjer Jacobs. De soms levensgrote keramische beelden verdienen niet de schoonheidsprijs. Hij vertaalt de bouw van zijn modellen meestal in eenvoudige, plompe, schilderachtig behandelde vormen voor de verschillende lichaamsdelen. 'Mensen zijn niet mooi. Kijk maar om je heen', laat Jacobs ons weten. Hij kan het weten, want Sjer slaat de mensen gade als geen ander. Hij observeert vooral de relaties tussen mensen onderling en probeert vervolgens de gevoelens en stemmingen letterlijk en figuurlijk uit te beelden. Juist daardoor staat het werk van Jacobs dicht bij het dagelijks leven, een leven van alledag, dat weinig opwindends te bieden heeft. Met een scherp invoelingsvermogen zijn de figuren naar dat alledaagse leven getekend. Niet karikaturaal, maar midden in het leven staand en met een mededogen dat Sjer eigen is. Door houding of gebaar, een gezichtsuitdrukking, veelal met een enkele verfstreek karakteriseert hij zijn figuren: hooghartig of onderdanig, bescheiden of trots, ingetogen of brutaal de wereld inkijkend.

Sjer Jacobs groepeert zijn beelden meestal zo, dat de kijker bijna gedwongen wordt ze van alle kanten te bekijken, er omheen of doorheen te lopen en er deel van te worden, zodat hij zich uiteindelijk gaat afvragen wie nu eigenlijk wie bekijkt. Thuis in de spiegel kijkend, ontdekt de waarnemer onvermijdelijk overeenkomsten met de beelden van Sjer. Illusie en werkelijkheid blijken nauw verwant te zijn. De herkenbaarheid van zijn beelden roept door de kracht van binnenuit steeds weer nieuwe emoties op, emoties van mensen. Die emoties probeert hij in zijn schilderijen en beelden op de beschouwer over te brengen. De herkenbaarheid van zijn beelden staat door de kracht van binnenuit nieuwe emoties echter niet in de weg. 

Ongemerkt is Jacobs een groot deel van de dag bezig met het bestuderen van mensen. 'Vooral gezichten en handen laten goed zien, waarmee mensen zich bezig houden. Houdingen, handen, gezichten drukken het beste uit, hoe mensen zich voelen. Dat zijn niet voor niets belangrijke elementen in mijn werk', aldus Sjer. Door zijn wijze van beeldend vormen gaat Jacobs een voortdurende dialoog met zijn directe omgeving aan. Daardoor is hij ook een typische modelleur in de goede zin van het woord. Hij houdt ervan iets toe te voegen of waar nodig weer weg te nemen, denkend en voelend met zijn handen. Sjer werkt met veel verschillende materialen: keramiek, brons, tin, glas, staal, hout, rvs, kunststof, olieverf en inkt. Ook in zijn technieken legt hij zich geen beperkingen op. Zijn werk is zowel twee- als driedimensionaal. Materiaal en techniek stellen hem in staat een eigen sfeer te crekren, die het eigene van zijn werk versterkt. Zijn streven naar perfectionisme verleidt hem niet zijn figuren tot in detail uit te werken. Hij laat rustig bepaalde details weg als hij denkt dat dit de plastische expressie ten goede komt. Op zoek naar het meest typerende in de mens laat hij bijvoorbeeld armen, benen, oren of ogen weg om de suggestieve kracht te versterken. 'Men heeft mij wel eens verweten', aldus Sjer, 'dat mijn mensen zo ouderwets gekleed gaan. Van hippe kleding zouden mijn mensfiguren geen notie hebben. Op de scheidslijn van het nieuwe millennium zou niemand zich met die dikwijls boerse kleding kunnen identificeren!' Jacobs bestrijdt dat laatste stellig. 'Doordat ik het niet-wezenlijke weglaat, wordt ook de kleding van mijn mensen tot een soort archetype. Een overdreven make-up, kettingen en kralen, franjes en andere prullaria maskeren immers de werkelijkheid. Overdreven belang hechten aan deze uiterlijkheden leidt de aandacht af van de werkelijkheid. 'Het bezig zijn met mensen is waarschijnlijk ook een van de redenen van mijn succes', meent Sjer. 'Veel mensen herkennen zichzelf of een ander in mijn mensfiguren. Dat komt', filosofeert hij, 'omdat mensen, hoewel ieder voor zich uniek, toch te herleiden zijn tot een soort archetypen'. 

Van welke invalshoek men Sjer Jacobs ook benadert, steeds weer komt hij te voorschijn als een markant mens, die zij persoonlijke uitdrukkingsmiddelen zuiver weet af te stellen. De klei knedend en vorm gevend met zijn handen en driftig het penseel hanterend speurt hij als het ware naar de zin van het leven en creŽert zijn eigen wondere wereld. Zodoende kun je zijn werk beschouwen als een gelukkige combinatie van gerichte arbeid en geestelijk leven. Zijn beelden en schilderijen vertellen over de kijk van de kunstenaar op de wereld om zich heen. Dat hij daarbij de zichtbare werkelijkheid op een geheel eigen wijze uitbeeldt, zal voor ieder die het werk kent, duidelijk zijn. Toch is het werk niet in de eerste plaats gemaakt om het moeizaam te analyseren of te rationaliseren. De beschouwer krijgt alle ruimte voor een eigen interpretatie. Spontaniteit en intuÔtie zijn daarbij goede uitgangspunten. 

Drs. Ad van Doorn
  

Expositieoverzicht Sjer Jacobs
  
95|96|97|98|99|00   Line Art, Gent, BelgiŽ
95|96|97   Art Multiple, DŁsseldorf, Duitsland
95|96|97|98|99|00|01|02   Holland Art Fair, Den Haag
96   Kunstrai, Amsterdam
97|98|99   Galerie Ultime Atome, Gent, BelgiŽ
97|99|01|02|03|04   Galerie Yvonne Hallema, Borne
97   Galerie Ineke Feuth, Amsterdam
96|98|00|03   Galerie Meander, Zevenaar
96|97|98|99|00|01|02   Bogaard Art, Helmond
96|97   Chateau de Bussihre, Frankrijk
97|98|99|00|01|02|03|04|05   Holland Art Gallery, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam
97|99   Galerie Kort, Workum
96|97|03|05   Galerie Prinsenhoek, Sittard
96   Galerie Gudrun Tiedt, Goslar, Duitsland
97   De Kopermolen, Vaals
97|98   Lies Donee, Hasselt, BelgiŽ
97|98|99|01|02|03|04|05   Galerie LambŤr, Valkenswaard
98   Beeldentuin Dahullu, Gees
98|00   Galerie De Borgh, Vaals
98|00|02|04|05   Auw Sjoekelaatfabriek, Gulpen
99|01|02|05   Galerie Exelmans, Neeroeteren, BelgiŽ
99|00|01|04   Artihove Art Centre, Bergschen Hoek
99   Interium, Bergen op Zoom
99   Galerie De Ringeloor, Gilze
99|00   Beeld Sittard
99|00|01|02|03|04|05   Glas Expositie Kasteel Horn
99   Project Maaspoort, Venlo
99|00|01   Galerie Pieter Breughel, Venlo
99|00   Galerie Ursula van Heesh, Kleve, Duitsland
99|00   New Art, Barcelona, Spanje
99   Galerie Telpaz Kanata, Canada
00|01|05   Art Innsbruck, Oostenrijk
00|01   Claustre del Reial Sant Cugat, Spanje
00|01|02|03|05   Bšrwaldt, Maastricht
00|01|02|03   Galerie Sous-Terre, Lithoijen
01   Galerie Bianca in de Molen, Wassenaar
01|02   Panta Rhei, Rucphen
01|02|03   Galerie T, Middelburg
00|01   Expo Boulevard (Galerie Mas), Knokke, BelgiŽ
02   Galerie Dabekaussen, Echt
03   Art Miami, Miami Beach, Verenigde Staten
03   Galerie de Groene Els, Eindhoven
03|04|05   Expoline, Scherpenzeel
03|04   Galerie Mariska Dirkx, Roermond
03|04|   Galerie en Beeldentuin de Elborg, Elburg
04   Gallery De Novo, Ketchum, Idaho, Verenigde Staten
04   Schloss Schramberg, Duitsland
04   Pieters Boothuisje, Oostende, BelgiŽ
04   Galerie de Mollegangen, Bergen op Zoom
Galerie Beeldkracht en Sjer Jacobs

Galerie Beeldkracht heeft het genoegen een groot aantal nationaal en internationaal bekende kunstenaars te vertegenwoordigen en te presenteren. …ťn heel bekende daarvan is ook Sjer Jacobs, die sinds zijn eerste stappen in de kunstwereld al snel succes had met zijn eigen stijl, zijn scherpe observatievermogen, de bron van zijn werk, en daarbij natuurlijk niet te vergeten zijn eigen humor, die zijn werk zo'n grote charme geeft.

Sjer is een buitengewoon veelzijdig kunstenaar. Hij maakt schilderijen, zeefdrukken, beelden van brons, glas en keramiek, voert grote opdrachten uit variŽrend van beelden in de openbare ruimte tot monumentale wandschilderingen. Zijn oeuvre is enorm, net als zijn werklust.
 
Andere bekende en succesvolle topkunstenaars in de collectie van Galerie Beeldkracht zijn: 
Ad Arma,
Michael Parkes, Sjaak Smetsers, Nico Vrielink, Iurie Matei, Natalya StadnykMarcel Schellekens, Arnor Bieltvedt, Clemens Briels en Jacques Tange.
 
 
Sjer Jacobs op het weblog van de galerie

 
- 10 juli 2009: Nieuwe beelden van Sjer Jacobs in de collectie van Galerie Beeldkracht

Helaas is dit bericht niet bewaard, wegens het opheffen van het weblog in augustus 2011
 
Hoofdmenu website Galerie Beeldkracht

Homepage  Galerie  Agenda  Kunstcollectie  Contact  Diensten & Service  Dashboard  Site navigatie  Links  Link exchange

Beeldhouwkunst  Grafiek  Schilderkunst  - Abstracte kunst  Figuratieve kunst  Realisme - Kunstenaars A-Z  Kunstuitleen

Nieuw  Nationale Kunst Koop regeling  Kunstbeurzen  Lijstenmakerij  Trefwoordenregister  - Beeldkrachtgalerie.de
  
 Galerie Beeldkracht  Torenstraat 6-8  9679 BP Scheemda   T 0597-591068   E galerie@beeldkracht.com  Openingstijden
 
 

 
Naar het begin van deze pagina/Back to top
Pagina update: 03-03-2016

© Galerie Beeldkracht, Scheemda 2016

Ons Privacy Beleid

- einde pagina -


280606